Informasjon til nye spillere og foresatte i Clausenengen FK

Skrevet av:
Jan Trygve Pedersen
Publisert:
19.05.2020

Her finner du informasjon til nye medlemmer og foresatte som er nyttig å ta med seg.

Clausenengen Fotballklubb sitt motto er "kameratskap forplikter". Klubbens formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

Foruten administrasjonen i en loten stilling, er all annen aktivitet bygd på dugnadsprinsippet. Klubben har to avdelinger, den ene er klubbens Stjernelag og den andre er fotballavdelingen. Fotballavdelingen har fokus på fotballglede for alle, med sterkt fokus på barn- og unge fotballspillere.

I denne artikkelen skal vi gi informasjon om følgende tema:

1. Innmelding

2. Kontingent og treningsavgift

3. Dugnader

4. Laget

5. Klubbhåndbok

 

1. Innmelding.

Alle nye spillere må meldes inn i Clausenengen Fotballklubb. Når du møter på trening er det viktig at lagets foreldrekontakt, lagleder eller trener får kontaktinformasjon for å få deg registrert. 

CFK bruker Norges Idrettsforbund MinIdrett som medlemsregistering. 

Søk medlemsskap via denne linken: Medlemskap Clausenengen FK

- Logg inn eller velg ny bruker.

- Når informasjonen er lagt inn sendes søknaden direkte til klubb for godkjenning.

Om noen ikke ønsker å være medlem, må man melde seg ut via MinIdrett. Utmeldingstidspunktet blir registrert på det tidspunktet klubben får utmeldingen registrert i MinIdrett.

For spillere som melder overgang fra andre klubber, må fylle ut og signere et samtykkeskjema av spiller og foreldre og sendes til den tidligere klubben for godkjenning. Dette får spillere hjelp til og gjelder spillere i ungdomsfotballen fra 12 år og oppover.

 

2. Kontingent og treningsavgift.

Alle medlemmer må betale medlemskontingent hvert år for å betraktes som medlem. Medlemskontingenten sendes ut ut årlig innen første halvår. For aktive medlemmer (de som utøver sporten) betaler i tillegg treningsavgift. Avgiften blir årlig bestemt av styret og skal dekke noe av kostnadene det innebærer å spille fotball. Avgiften er med å dekke f.eks. leie av treningsarena, utstyr til trening (baller, kjegler, vester, medisinsk etc), samt forsikring og deltagelse på seriekamper.

For å delta på treninger og kamper må man ha betalt kontingent og treningsavgift for å være spilleberettiget. 

Faktura sendes til den adressen som er registert i MinIdrett. I de fleste tilfeller sendes faktura på mail.

 

3. Dugnader.

Klubben er basert på dugnadsprinsippet. Det er helt avgjørende for å holde prisen til medlemmene nede, og ha noen dugnader i løpet av et år. Dugnader som klubben arrangerer, går inntektene til klubben for drift. I tillegg har flere lag dugnader på eget initiativ, som gir penger i lagets kasse til bruk på f.eks. sommercup, andre cuper eller utstyr til spillere/lag.

Klubben forventer at alle foreldre stiller på det som klubben planlegger hvert år. I øyeblikket gjelder det deltagelse på Slatlem Cup for foreldrene i ungdomsfotballen (13-16 år) og EAT MOVE SLEEP cup i barnefotballen (6-12 år). I tillegg har klubben et årlig lotteri som alle spillere skal delta med salg på.

Lag i ungdomsfotballen får ofte flere oppdrag, der stort sett alle inntekter tilfaller laget. Eksempler på dette er loddsalg på KBK kamper, 17.mai arrangement, flaskeinnsamlinger, salg av diverse inntektsbringende artikler, Byttehelga og lignende.

 

4. Laget

Alle spillere tilhører sitt lag. Det vil alltid være den årgangen man er født i, i tillegg til å kunne delta i fellesskap med årgangen over eller under der det faller naturlig, enten ved få spillere eller der det er to eller flere årganger som settes sammen (eksempler på dette er J15 (14 og 15 åringer) og G16 (15 og 16 åringer) Sesongene deles inn etter kalenderår. 

 I hvert enkelt lag må laget ha trenere, lagledere og foreldrekontakter. Trenerne har ansvaret på treningene og gjennomføre treninger i henhold til beskrivelse for årgangen. Lagledere er støttefunksjonen rundt laget og trenere. Foreldrekontakter har et ansvarsområde for å organisere dugnader, gi informasjon til foreldre og oppdatere klubben om endringer i medlemsmassen etc.

Spillere som har behov for sportslige utfordringer ut over sin egen årgang, kan få muligheten til hospitering på høyere rangerte lag. Her er det viktig å påpeke at spilleren skal fortsatt delta i sin egen årgang i tillegg til hospiteringen. Det er alltid trenere, gjerne i samråd med foreldre og klubb, som avgjør hvem som skal kunne hospitere.

Utstyr til trening og kamp må kjøpes på klubbens samarbeidspartner. For mer informasjon om dette, ta kontakt med trener eller klubb.

Det oppfordres til at foreldre bidrar til å løse alle oppgaver et lag er avhengige av, og at alle stiller opp på dugnader for klubb og lag.

 

5. Klubbhåndbok

Klubbhåndboken er et levende dokument som skal gi informasjon om hvordan klubben drives og hvilke retningslinjer som gjelder til enhver tid.

Hele klubbhåndboken kan ses her i sin helhet.

 

Som spiller i Clausenengen Fotballklubb gjør vi vårt ytterste for å gi alle et godt sportslig og sosialt tilbud. 

Velkommen til Clausenengen Fotballklubb.

Kameratskap forplikter

 

Generalsponsor

Sponsorer

Samarbeidspartnere