Årsmøtet gjennomføres digitalt søndag 19. april kl. 19:30

Skrevet av:
Jan Trygve Pedersen
Publisert:
03.04.2020

Clausenengen FK gjennomfører årsmøtet for 2019 digitalt søndag 19. april kl. 19:30.

Årsmøtet til Clausengenen FK blir digitalt via Teams søndag 19. april kl. 19:30.

Link til årsmøtet

Saksliste til årsmøtet. 

Åpning av årsmøtet ved styreleder. Gjennomgang av retningslinjer for digitalt årsmøte.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

 4. Behandle fotballklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

 5. Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand.

 6. Behandle forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta fotballklubbens budsjett.

 9. Behandling av fotballklubbens organisasjonsplan

 10. Foreta følgende valg:

 10.1     Leder

 10.2     Nestleder

 10.3     3 styremedlemmer

 10.4     2 varamedlemmer

 10.5     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 10.6     Valg av kontrollutvalg. 2 medlemmer , 1 varamedlem.

 10.7     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

 10.8     Leder i valgkomiteen

 10.9     Medlemmer i valgkomiteen

 10.10   Varamedlemmer i valgkomiteen

Generalsponsor

Samarbeidspartnere